Aktualności

Opublikowano: 15.05.2017

W okresie od 15.05.2017 r. do 31.10.2017 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

,, Młody i wolny od nałogów’’


Zakładane cele w stosunku do grupy beneficjentów to m.in.:

- realizacja warsztatów profilaktycznych w 20 klubach  m.in.: „Zanim spróbujesz..”, „Wybierz” i „STOP”,

- Uświadomienie beneficjentów, że palenie uzależnia i wywołuje poważne, śmiertelne choroby,

- Udzielenie pomocy beneficjentom projektu w zakresie rozwiązywania ich problemów z nałogami,

- Zapobieganie szerzącemu się uzależnieniu od wyrobów tytoniowych i innych używek.


Projekt został dofinansowany ze środków WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w 2017 roku