Aktualności

Opublikowano: 15.05.2017

W okresie od 15.05.2017 r. do 31.10.2017 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

,, Z dala od uzależnień’’

 

 

Cele realizacji projektu w odniesieniu do grupy młodzieży - beneficjentów projektu:
• Zachęcenie użytkownika narkotyków do zastanowienia nad kwestią używania substancji.
• Skonfrontowanie osoby używającej narkotyków z własnymi ograniczeniami i ich wpływem na zachowanie.
• Dostarczenie informacji na temat substancji, efektów działania i ryzyka.
• Zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania.
• Umożliwienie podejmowania decyzji w oparciu o samoocenę i ocenę ryzyka.
• Informowanie na temat możliwych form pomocy.


Projekt został dofinansowany ze środków WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w 2017 roku