Aktualności

Opublikowano: 09.03.2017

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w okresie od 09.03.2017 do 31.12.2017 realizuje zadanie publiczne pod nazwą:


Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia i warsztaty propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek
-prowadzenie warsztatów, spotkań oraz zajęć profilaktycznych
i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży"

 

Celem głównym realizacji zadania względem podopiecznych klubu Wolna Strefa w wieku 7-19 lat jest zagospodarowanie ich czasu wolnego od zajęć lekcyjnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych.

 

 

Zadanie publiczne dofinansowane jest z dotacji otrzymanej od Gminy Pińczów.