Aktualności

Opublikowano: 15.03.2017

W okresie od 15.03.2017 r. do 30.11.2017 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod nazwą:

Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych i ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Głównym celem realizowanego zadania jest kształcenie umiejętności społecznych i życiowych poprzez realizację programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Projekt został dofinansowany przez GMINĘ KIELCE.