Aktualności

Opublikowano: 06.10.2016

W okresie od 06.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizuje zadanie pod tytułem:

„All together in Wolna Strefa”

Projekt realizowany jest w ramach

Programu wolontariatu pracowniczego MIT 2016

Adresatami projektu są dzieci i młodzież z Klubów Wolna i Młoda Strefa

Projekt został dofinansowany przez HENKEL POLSKA Sp. z o.o.