Aktualności

Opublikowano: 01.07.2016

W okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

,, Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska.’’

Głównym celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu u młodzieży z terenu miasta Kielce uczęszczających do Klubów Młodzieżowych ,, Młoda Strefa ‘’ i ,, Wolna Strefa”

Projekt został dofinansowany przez MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ