Aktualności

Opublikowano: 01.09.2016

W okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych wśród    dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem     zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera               i Internetu, pod nazwą:
„Ciemna strona sieci” – profilaktyka zagrożeń dzieci           i młodzieży w Internecie. Edycja 2016.

Podstawowym celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem nadmiernego korzystania  z sieci oraz pokazanie młodemu człowiekowi innych form aktywności realizowanych poza Internetem.

Adresatami projektu są dzieci i młodzież z Klubów Wolna i Młoda Strefa

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

za pośrednictwem

Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii