Aktualności

Opublikowano: 18.05.2016

W okresie od 01.06.2016 r. do 31.10.2016 r. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizować będzie zadanie publiczne z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą:

„Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie integracji osób chorych psychicznie i zaburzonych w środowisku otwartym”.

Głównym celem realizacji zadania jest integracja osób niepełnosprawnych z terenu województwa świętokrzyskiego z osobami pełnosprawnymi w środowisku otwartym.

Projekt został dofinansowany przez WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE.