Aktualności

Opublikowano: 18.05.2016

W okresie od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizować będzie zadanie publiczne pod tytułem: Organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej, turystyki kwalifikowanej, konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się na terenie województwa świętokrzyskiego, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży pod nazwą:

„Aktywnie z Wolną Strefą”

Głównym celem realizacji zadania jest upowszechnianie działań z zakresu turystyki aktywnej wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie woj. świętokrzyskiego.

Projekt został dofinansowany przez WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE.