Aktualności

Opublikowano: 01.06.2014

Od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 30 listopada 2015r.

Fundacja "Nadzieja Rodzinie" realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

Wszyscy Razem w Wolnej Strefie

Celem głównym zadania jest podniesienie poziomu aktywności i integracji społecznej 330 osób – dzieci i młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej w wieku od 7 do 18 r.ż (beneficjentów klubów Wolna Strefa) oraz osób w wieku 60+ zamieszkałych w gminie Chmielnik, Pińczów, Miedziana Góra, Pierzchnica i Mniów w województwie świętokrzyskim do 30.11.2015r.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach w następujących blokach:

BLOK ARTYSTYCZNY:
- sekcja teatralna
- sekcja plastyczna
- sekcja muzyczna
- sekcja taneczna
- sekcja fotograficzna


BLOK EDUKACYJNY:
- warsztaty komputerowe
- warsztaty językowe – j. angielski.

BLOK PROFILAKTYCZNY: w ramach sesji socjoterapeutycznych przeprowadzamy 7 autorskich warsztatów profilaktycznych:

  1. Warsztat profilaktyczny „Integracja”
  2. Warsztat profilaktyczny „Stop”
  3. Warsztat profilaktyczny „Kontakt”
  4. Warsztat profilaktyczny „Stres”
  5. Warsztat profilaktyczny „HIV i AIDS Edukacja, Odpowiedzialność, Tolerancja”
  6. Warsztat profilaktyczny „Cyberprzestrzeń”
  7. Warsztat profilaktyczny „Dorasta – mam swoje potrzeby”

ORGANIZACJA IMPREZ PLENEROWYCH I FESTYNÓW:

- Obchody Dnia Walki z Ubóstwem

- Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza połączone z obchodami
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

- Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Zadanie realizowane będzie w następujących placówkach:

Młodzieżowy Klub Wolna Strefa w Przededworzu, gm. Chmielnik, woj. świętokrzyskie
Młodzieżowy Klub Wolna Strefa w Sędziejowicach, gm. Chmielnik, woj. świętokrzyskie
Młodzieżowy Klub Wolna Strefa w Celinach, gm. Chmielnik, woj. świętokrzyskie
Młodzieżowy Klub Wolna Strefa w Szyszczycach, gm. Chmielnik, woj. świętokrzyskie
Młodzieżowy Klub Wolna Strefa w Kostomłotach, gm. Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie
Młodzieżowy Klub Wolna Strefa w Grzymałkowie, gm. Mniów, woj. świętokrzyskie
Młodzieżowy Klub Wolna Strefa w Podłężu, gm. Pińczów, woj. świętokrzyskie
Młodzieżowy Klub Wolna Strefa w Skrzelczycach, gm. Pierzchnica, woj. świętokrzyskie
Młodzieżowy Klub Wolna Strefa w Pierzchnicy, gm. Pierzchnica, woj. świętokrzyskie

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

w ramach Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich