Aktualności

Opublikowano: 13.10.2014

Tam gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, łamane są prawa człowieka. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem”

o. Józef Wrzesiński

17 października odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślenie solidarności
i braterstwa z osobami dotkniętymi ubóstwem.

Program obchodów:

10.00 -11.00 spo­tka­nie przy Pły­cie Praw Czło­wie­ka (ul. Sien­kie­wi­cza obok wej­ścia do tu­ne­lu) oraz wspól­na mo­dli­twa przy Krzy­żu Bez­dom­nych (przy Dwor­cu PKP).

11.00 - 12.00 Msza Święta w ka­pli­cy przy ul. Urzęd­ni­czej 3 (parter, sala nr 25)

12.00 – 14.00 Spo­tka­nie dys­ku­syj­ne pn.: Bez­dom­ność jako kwe­stia spo­łecz­na - Klub Se­nio­ra przy ul. Urzęd­ni­czej 3 (I piętro)

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem oraz Światowego Dnia Żywności odbędzie się happening Kieleckiego Banku Żywności pn. Ratujmy owoce i warzywa - Galeria Echo, ul. Świętokrzyska 20:

15.00  -  Oficjalne rozpoczęcie happeningu

15.10 - "Na straganie" - występ grupy teatralnej "Zdumienie"

15.20 - Rola Banków Żywności w procesie przeciwdziałania marnowaniu żywności - Marcin Kozak, Dyrektor Kieleckiego Banku Żywności

15.30 -  Występ artystyczny uczniów Gimnazjum nr 3 w Kielcach

15.40 -  Poczęstunek

16.00 -  "Warzywne rozterki" - spektakl "Podwórkowej Areny Absurdu"

16.15 - Rola Banków Żywności w procesie przeciwdziałania marnowaniu żywności - Marcin Kozak, Dyrektor Kieleckiego Banku Żywności

16.25 -  Konkurs

16.40 -  Poczęstunek

17.00 -  Występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Kielcach

17.15 - Rola Banków Żywności w procesie przeciwdziałania marnowaniu żywności - Marcin Kozak, Dyrektor Kieleckiego Banku Żywności

17.25 - Konkurs

17.40 - Poczęstunek

18.00 - występ artystyczny młodzieży

18.15 - Rola Banków Żywności w procesie przeciwdziałania marnowaniu żywności - Marcin Kozak, Dyrektor Kieleckiego Banku Żywności

18.25 - Występ wokalny uczennicy Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego

18.40 - Poczęstunek

Podczas akcji będą rozdawane jabłka i produkty przetworzone z owoców i warzyw, pamiątkowe magnesy na lodówkę, balony.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Kieleckiego Banku Żywności !!!