Aktualności

Opublikowano: 16.09.2013

W okresie od 16.09.2013 do 30.06.2014 Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie projekt pod nazwą:

"Jak nie wpaść w sieć? III”

Głównym celem realizacji projektu jest prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach Młodzieżowych o tematyce m.in. „Integracja”, „Razem tworzymy grupę”, „Kontakt”, „Stop agresji i przemocy w szkole”, „Cyberprzestrzeń i inne uzależnienia”, „Jak rozpoznać zagrożenia płynące z sieci” jak również zorganizowanie konkursu plastycznego na najlepszą pracę o tematyce „cyberprzemocy” oraz akcję Happeningową w Kielcach i w Chmielniku.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje