Aktualności

Opublikowano: 12.08.2013

W okresie od 28.08.2013 do 31.10.2013 Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie projekt z zakresu upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu pod nazwą:

"Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych oraz organizacja masowych imprez rekreacyjno – sportowych na terenie miasta Kielce dla dzieci i młodzieży: różnorodne formy aktywnego spędzania czasu wolnego, uwzględniające plenerowe zajęcia propagujące ruch na powietrzu”

Głównym celem realizacji projektu jest zapewnienie młodym ludziom możliwości spędzania wolnego czasu uwzględniając propagowanie zdrowego stylu życia.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

- wycieczka do Bodzentyna, Michniowa oraz rajd do rezerwatu „Wykus” połączony ze zwiedzaniem muzeum „Wiejskiego warsztatu tkackiego”;

- Geologiczna gra terenowa;

- Zajęcia na kręgielni.

Projekt współfinansowany jest przez Urząd Miasta Kielce