Aktualności

Opublikowano: 11.02.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/7.2.1/KLUBY


Zaprasza się osoby zainteresowane do wysyłania ofert na stanowisko pracy w zawodzie Instruktor warsztatów sportowych w Klubach Młodzieżowych „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” znajdujących się na terenie miasta Kielce oraz gmin: Chmielnik, Miedziana Góra, Mniów i Pińczów.


ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36
25-711 Kielce


TERMIN SKŁADANIA OFERT


Prosimy o przesłanie oferty do niniejszego Zapytania w terminie do 01.03.2011 do godz. 16.00 drogą elektroniczną na email: b.stojko@nadziejarodzinie.org.pl lub osobiście do Biura projektu przy ul. Karczówkowskiej 36, 25-711 Kielce. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (DOC)