Aktualności

Opublikowano: 14.02.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/7.2.1/KLUBY


Zaprasza się  osoby zainteresowane do wysyłania ofert na stanowisko pracy w zawodzie Instruktor warsztatów plastycznych w Klubach Młodzieżowych „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” znajdujących się na terenie miasta Kielce oraz gmin: Chmielnik, Miedziana Góra, Mniów  i Pińczów.ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36
25-711 KielceTERMIN SKŁADANIA OFERT


Prosimy o przesłanie oferty do niniejszego Zapytania w terminie do 01.03.2011 do godz. 16.00 drogą elektroniczną na email: b.stojko@nadziejarodzinie.org.pl lub osobiście do Biura projektu przy ul. Karczówkowskiej 36, 25-711 Kielce.  Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (DOC)