Aktualności

Opublikowano: 20.11.2008

10.10.2008r. rusza projekt Przez Młodość z Wolną Strefą. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących wieś Przededworze oraz teren gminy Kije uczęszczających do Klubów Młodzieżowych Wolna Strefa.

Celem realizacji projektu jest pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącym z terenów wiejskich  w nabyciu umiejętności psychospołecznych potrzebnych do osiągnięcia  przez nich satysfakcjonującego poziomu życia.

W ramach działań wychowawczych i profilaktycznych odbędą się warsztaty profilaktyczne:

 • „Wybierz” – profilaktyka uzależnień,
 • „Stop”- dotyczy profilaktyki zachowań agresywnych (przemoc w szkole),
 • „Kontakt” - dotyczy komunikacji interpersonalnej i zapobieganiu patologiom w grupach,
 • „Stres” – jak umiejętnie radzić sobie ze stresem,
 • „Uśpiony umysł”- dotyczy manipulacji i psychomanipulacji,
 • „HIV/AIDS” zachowania ryzykowne w aspekcie HIV/AID
 • „Cyberprzestrzeń i inne uzależnienia” -  dotyczący uświadomienia młodym ludziom jakie rodzaje zagrożeń niesie komputer i Internet,
 • „ tolerancja”,
 • ,,integracja”,
 • „dorastam – mam swoje potrzeby”,
 • „moje ciało – moja wartość” - Zdobycie podstawowej wiedzy nt. poczucia własnej wartości, świadomości swojej godności.

Równocześnie odbywać się będą zajęcia w sekcjach zainteresowań:

 • plastycznej
 • teatralnej
 • informatycznej
 • wizażu
 • sportowej
 • kulinarnej
 • turystycznej

Zakończenie i podsumowanie projektu  10.12.2008r.

Projekt jest realizowany z Dotacji Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.